Årsmøter i Oldervik

Årsmøte i Utviklingslaget søndag 27.02.11 kl 18.00  på Ungdomshuset. Saker som skal opp på årsmøtet må være styret i hende innen 12.02.11. Styret

Årsmøte i Oldervik Vel søndag 27.02.11 kl 19.00 på Ungdomshuset. Saker som skal opp på årsmøtet må være dtyret i hende 1 uke før. Styret

Årsmøte i foreningen Fredensborg onsdag 09.02.11 kl 20.00 på skolen. Innkomne saker må være styret i hende 25.01.11. Styret