Oldervik - Tromsø kommune, Troms

Årsmøte i Oldervik Historielag

23. april 2013

Hva skjer?, Lag/Foreninger

Velkommen til årsmøte

i

Oldervik historielag

Lørdag 27. April 2013

kl 18:00

på skolen.

Saker en vil ta opp må være styret i hende ved formann Arne Jacobsen innen 21.04.

En av sakene er skriving av slekts- og gårdshistoriebok for Oldervikområdet, som bør kunne interessere flere.

Etter møtet: bevertning med festlig samvær.

Vi i historielaget ønsker gammel og ung velkommen sammen med oss for å ta vare på vår felles historie.

Denne siden ble opprettet og skrevet av:

- som har skrevet 7 sider totalt på Oldervika.com.


Kontakt redaktør

Kommentarer er lukket.