Kategoriarkiv: Hva skjer?

Oldervik, verdens navle, isolert fra resten av verden!

 

Veien til resten av verden er stengt ved hjelp av denne søte bommen! Ca. 15 stk har blitt evakuert (ifl. Aftenposten), noen til byen mens andre bruker skolen som evakueringsbygg. Tenn opp i peisen, kok kakao og kos dere med en god bok, alle oldervikinger!

http://www.itromso.no/nyheter/article7238485.ece

http://www.nordlys.no/nyheter/article6547745.ece

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Innbyggere-evakueres-i-Oldervik-7145557.html

IMG_7859

Søndagskafé

Søndag 17. mars, 2013 kl. 17:00, på bygdehuset

Det blir salg av kaffe, nydelige kaker, pølser med brød og lodd.  Vi tar imot gevinster med takk.

Vi gleder oss til søndag. 

Hilsen Oldervik Vel

Årsmøte i Oldervik Småbåthavn

Innkalling til årsmøte i Oldervik småbåthavn

Tid:      Fredag 8. april 2011 Kl 2000

Sted:    Oldervik skole

Saker:

  1. Valg av ordstyrer og sekretær for årsmøtet
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Styrets årsberetning
  4. Godkjenning av regnskap for 2009 og 2010
  5. Valg. Hele styret er på valg, i tillegg 1 person til valgkomite

 

Styret

Leder:        Viktor Paulsen

Kasserer:   Roar Pedersen

Sekretær:   Gunnar Pedersen

Styremedl:  Frank Bergli    

Styremedl:  Roar Skallebø

Revisor:     Tor Helge Mikkelsen  

6.   Årsmøtets godkjenning av ny årsleie. Kr. 1000 i året som gikk

7.   Forslag til nye vedtekter. (her kreves det 2/3 flertall for godkjenning, så det er viktig at

      medlemmene møter opp når det skal stemmes for nye vedtekter)

8.   Dugnad i sommer og valg av leder for denne

9.   Innkomne forslag til årsmøtet. Forslag må sendes styret skriftlig senest innen 14 dager

      før årsmøtet.

10. Valg av 2 personer til underskrift av protokoll

Vedlegg: Eksisterende vedtekter og forslag til nye vedtekter.

Styret Oldervik småbåthavn

Veien til Tromsø stengt pga rasfare

Bildet er fra et tidligere ras i Oldervik (Foto: Eivind Davis/illustrasjonsfoto; nordlys.no)

I Oldervik er vi idag utestengt fra omverden, veien stengt til Tromsø pga rasfare under Åslandet. Ingen kommer seg på jobb, heldigvis er det vinterferie så skolene har jo fri. Irriterende kanskje for de som skulle gjøre noe annet enn å være hjemme i vinterfeiren.

Tekst: Gørild Pedersen

Les mer: Nordlys | kommentar

Årsmøter i Oldervik

Årsmøte i Utviklingslaget søndag 27.02.11 kl 18.00  på Ungdomshuset. Saker som skal opp på årsmøtet må være styret i hende innen 12.02.11. Styret

Årsmøte i Oldervik Vel søndag 27.02.11 kl 19.00 på Ungdomshuset. Saker som skal opp på årsmøtet må være dtyret i hende 1 uke før. Styret

Årsmøte i foreningen Fredensborg onsdag 09.02.11 kl 20.00 på skolen. Innkomne saker må være styret i hende 25.01.11. Styret