Kategoriarkiv: Hva skjer?

Påskeskirenn

Det tradisjonelle påskeskirennet i Oldervika.

 

Årlig blir det arrangert påskeskirenn i Oldervika på påskeaften, og i år faller dagen på lørdag den 30. mars. Arrangementet foregår på bygdehuset i Oldervika, og løypene til skirennet blir tråkket opp like ved bygdehuset.

De som skal gå skirenn blir delt inn i klasser etter alder og kjønn.
Det er påmelding fra kl.12, og skirennet starter kl.13. Det vil også bli arrangert stafett.

Påmelding barn: 30 kr
Påmelding voksne: 50 kr

Etter skirennet blir det delt ut medaljer og diplomer til de som har deltatt på skirennet, og inne på bygdehuset vil det selvfølgelig bli servering av lapskaus, pølser, kaker, kaffe og brus.

Det blir åresalg, og gevinster mottas med takk!

Hit er alle velkommen! Både de med og uten ski.

PÅSKE

Håper vi sees,

Hilsen Oldervik Vel

Oldervik, verdens navle, isolert fra resten av verden!

 

Veien til resten av verden er stengt ved hjelp av denne søte bommen! Ca. 15 stk har blitt evakuert (ifl. Aftenposten), noen til byen mens andre bruker skolen som evakueringsbygg. Tenn opp i peisen, kok kakao og kos dere med en god bok, alle oldervikinger!

http://www.itromso.no/nyheter/article7238485.ece

http://www.nordlys.no/nyheter/article6547745.ece

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Innbyggere-evakueres-i-Oldervik-7145557.html

IMG_7859

Søndagskafé

Søndag 17. mars, 2013 kl. 17:00, på bygdehuset

Det blir salg av kaffe, nydelige kaker, pølser med brød og lodd.  Vi tar imot gevinster med takk.

Vi gleder oss til søndag. 

Hilsen Oldervik Vel

Årsmøte i Oldervik Småbåthavn

Innkalling til årsmøte i Oldervik småbåthavn

Tid:      Fredag 8. april 2011 Kl 2000

Sted:    Oldervik skole

Saker:

  1. Valg av ordstyrer og sekretær for årsmøtet
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Styrets årsberetning
  4. Godkjenning av regnskap for 2009 og 2010
  5. Valg. Hele styret er på valg, i tillegg 1 person til valgkomite

 

Styret

Leder:        Viktor Paulsen

Kasserer:   Roar Pedersen

Sekretær:   Gunnar Pedersen

Styremedl:  Frank Bergli    

Styremedl:  Roar Skallebø

Revisor:     Tor Helge Mikkelsen  

6.   Årsmøtets godkjenning av ny årsleie. Kr. 1000 i året som gikk

7.   Forslag til nye vedtekter. (her kreves det 2/3 flertall for godkjenning, så det er viktig at

      medlemmene møter opp når det skal stemmes for nye vedtekter)

8.   Dugnad i sommer og valg av leder for denne

9.   Innkomne forslag til årsmøtet. Forslag må sendes styret skriftlig senest innen 14 dager

      før årsmøtet.

10. Valg av 2 personer til underskrift av protokoll

Vedlegg: Eksisterende vedtekter og forslag til nye vedtekter.

Styret Oldervik småbåthavn