Oldervik Småbåthavn

  Styret for Oldervik Småbåthavn 2010:

 Leder: Viktor Paulsen

Kasserer: Roar Pedersen

Sekretær: Gunnar Pedersen

 
F.t. en ledig båtplass, selges
 fortrinnsvis til fastboende eller hytteeiere i området.