Stikkordarkiv: referat

Årsmøtereferat Utviklingslaget

 ÅRSMØTEREFERAT FOR OLDERVIK UTVIKLINGSLAG SØNDAG 27 FEBRUAR 2011

 

SAK 1 ÅPNING

                Leder åpnet møte og ønsket velkommen.

SAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING

                Godkjent.

SAK 3 VALG AV MØTELEDER

                Valgt: Arne Jakobsen

SAK 4 VALG AV REFERENT

                Valgt: Hanne Junge Eliassen.

SAK 5 VALG AV 2 PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

                Valgt: Inger Skoglund og Arnold Kronstad.

 SAK 6 GODKJENNING AV SAKSLISTE

                Godkjent.

SAK 7 ÅRSMELDING FRA STYRET

  • Styret har bestått av følgende personer:

Leder:                  Gørild Pedersen             

Nestleder:         Tom Einar Pedersen

Sekretær:           Gunn strand Hansen

Kasserer:            Arne Jacobsen                

Styremedlem:  Robert Johansen            

Styremedlem:  Hanne Junge Eliassen

 Revisor:              Kristin Strand                  

                               Magne Berg

Valgkomite:      Frank Bergli                      

                               Andreas Holme

Trivselsfremmende tiltak

Undersøkt mulighetene for å få veilys i øverdalen.Velkommen skilt.Vedlikehold av fylkesveien.

Ryddedugnad i bygda.

Vedlikehold av lekeplassen.

 

 

  • Rydding av skog langs veien 
  • Andre saker
Deltatt på Årsmøte for utviklingslagene og AU på Sommarøya.Vi har hatt 10 styremøter.Et møte med Oldervik vel.

Seminar om på Oteren om prosjektutvikling.

Møte med Elvevoll om beredskapsplan for bygdene.

Vi har vært med på Tv-aksjon 2010.