Forfatterarkiv: Stian Falbach

Påskeskirenn

Det tradisjonelle påskeskirennet i Oldervika.

 

Årlig blir det arrangert påskeskirenn i Oldervika på påskeaften, og i år faller dagen på lørdag den 30. mars. Arrangementet foregår på bygdehuset i Oldervika, og løypene til skirennet blir tråkket opp like ved bygdehuset.

De som skal gå skirenn blir delt inn i klasser etter alder og kjønn.
Det er påmelding fra kl.12, og skirennet starter kl.13. Det vil også bli arrangert stafett.

Påmelding barn: 30 kr
Påmelding voksne: 50 kr

Etter skirennet blir det delt ut medaljer og diplomer til de som har deltatt på skirennet, og inne på bygdehuset vil det selvfølgelig bli servering av lapskaus, pølser, kaker, kaffe og brus.

Det blir åresalg, og gevinster mottas med takk!

Hit er alle velkommen! Både de med og uten ski.

PÅSKE

Håper vi sees,

Hilsen Oldervik Vel

Oldervik, verdens navle, isolert fra resten av verden!

 

Veien til resten av verden er stengt ved hjelp av denne søte bommen! Ca. 15 stk har blitt evakuert (ifl. Aftenposten), noen til byen mens andre bruker skolen som evakueringsbygg. Tenn opp i peisen, kok kakao og kos dere med en god bok, alle oldervikinger!

http://www.itromso.no/nyheter/article7238485.ece

http://www.nordlys.no/nyheter/article6547745.ece

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Innbyggere-evakueres-i-Oldervik-7145557.html

IMG_7859

Søndagskafé

Søndag 17. mars, 2013 kl. 17:00, på bygdehuset

Det blir salg av kaffe, nydelige kaker, pølser med brød og lodd.  Vi tar imot gevinster med takk.

Vi gleder oss til søndag. 

Hilsen Oldervik Vel

Årsmøtereferat Utviklingslaget

 ÅRSMØTEREFERAT FOR OLDERVIK UTVIKLINGSLAG SØNDAG 27 FEBRUAR 2011

 

SAK 1 ÅPNING

                Leder åpnet møte og ønsket velkommen.

SAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING

                Godkjent.

SAK 3 VALG AV MØTELEDER

                Valgt: Arne Jakobsen

SAK 4 VALG AV REFERENT

                Valgt: Hanne Junge Eliassen.

SAK 5 VALG AV 2 PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

                Valgt: Inger Skoglund og Arnold Kronstad.

 SAK 6 GODKJENNING AV SAKSLISTE

                Godkjent.

SAK 7 ÅRSMELDING FRA STYRET

  • Styret har bestått av følgende personer:

Leder:                  Gørild Pedersen             

Nestleder:         Tom Einar Pedersen

Sekretær:           Gunn strand Hansen

Kasserer:            Arne Jacobsen                

Styremedlem:  Robert Johansen            

Styremedlem:  Hanne Junge Eliassen

 Revisor:              Kristin Strand                  

                               Magne Berg

Valgkomite:      Frank Bergli                      

                               Andreas Holme

Trivselsfremmende tiltak

Undersøkt mulighetene for å få veilys i øverdalen.Velkommen skilt.Vedlikehold av fylkesveien.

Ryddedugnad i bygda.

Vedlikehold av lekeplassen.

 

 

  • Rydding av skog langs veien 
  • Andre saker
Deltatt på Årsmøte for utviklingslagene og AU på Sommarøya.Vi har hatt 10 styremøter.Et møte med Oldervik vel.

Seminar om på Oteren om prosjektutvikling.

Møte med Elvevoll om beredskapsplan for bygdene.

Vi har vært med på Tv-aksjon 2010.