Oldervik Historielag

Laget ble startet i mai 2008 og har som formål og registre bygdas og områdets historie, gårdshistorie, hus, næring, bilder, historier og fortellinger om alt som har rørt seg i området.

Styret 2008
Leder Arne Jacobsen
Sekretær Arnold Kronstad
Styremedlem Håkon Brattfjell

Se også: http://flowerpot.myftp.org/tromsoysund/oldervik.shtml