Oldervik Vel

Jobber for bygda.

Styret 2009
Leder Lillijan Johnsen
Nestleder Fred A Strand
Sekretær Liv Marit Bergli
Kasserer Kristin Strand
Styremedlem Hege Hansen
Styremedlem Tom Einar Pedersen
Styremedlem Kirsti Altman