Stikkordarkiv: Foreninger

Oldervik Utviklingslag

Historie

I august 1986 ble det i Tromsø kommune etablert en særskilt organisasjonsmodell med utviklingslag i bygdene i kommunens distrikter. I dag er det i alt 27 slike utviklingslag.

Lagene skal arbeide for kulturell, sosial og næringsmessig utvikling i bygdene. Det enkelte utviklingslaget skal representere flertallet i bygda og være et kontaktorgan mellom de enkelte bygdene og kommunens politiske og administrative ledelse. Utviklingslaget skal delta i saksbehandlingen og være høringsinstans i saker av betydning for lokalsamfunnet.

Hvert lag har et eget styre som velges på lagets årsmøte. Styremedlemmene velges for et år av gangen.

Plan og næring er kommunens primære kontakt ovenfor utviklingslagene.

Styret 2010

Styret i Oldervik Utviklingslag 2010konstituert på styremøte 10.03.2010
Verv Navn Telefon Mobil E-mailadresse
Leder Gørild Pedersen   959 32 347 gmariped@yahoo.no
Nestleder Tom Einar Pedersen   982 42 579 tomeinar@netcom.no
Kasserer Arne Jacobsen   977 49 513 edithjj@online.no
Sekretær Gunn Strand Hansen   416 16 020 gunn@malregnskap.no
Styremedlem Robert Johansen 77 69 51 01 993 44 095 Johansenrobertandre@yahoo.no
Styremedlem Hanne Junge Eliassen   906 09 423 hanne_e77@hotmail.com 

 

Kontakt styret for Oldervik Utviklingslag

Har du spesielle synspunkter, kommentarer til styrevedtak eller gode ideer? Kontakt oss:

[easy-contact]

Fredensborg

Foreningas formål er å arbeide for å fremme et godt og aktivt miljø, samt å arbeide for trivselsfremmende tiltak som kan bidra til å sikre bosettingen i bygda.

Styret for 2009
Leder Ingrid Brattfjell
Nestleder Anny Heggesand
Sekretær Kristin Strand
Kasserer Liv Marit Bergli
Styremedlem Elisabeth Berg
Styremedlem Inger skoglund