Stikkordarkiv: Kommunikasjon

Velkommen til våre nye nettsider

Velkommen, kjære gjest og besøkende, nye som gamle, til Oldervik Utviklingslag sine nye hjemmesider som vi håper vil skape nytt engasjement og en bedre kommunikasjon og informasjonsflyt med alt fra små dagligdagse dialoger til kunngjøringer, gratulasjoner, nyttige tips, opplysninger såvel som etterlysninger alle veier.

Ikke minst håper vi at gjesteboken vil bli like mye brukt som tidligere, om ikke mer, og med muligheten vi nå har til å kommentere nyheter og artikler direkte på hver side ligger alt til rette for at praten kan gå livlig for seg!

Tanker og ønsker for oldervika.com

Kreativ innspill, ris og ros, tips om forbedringer og eventuelle ønsker om annen funksjonalitet på nettsidene mottaes med stor takk, og vil taes til etterretning eller lagt til så langt det er mulig. Og det meste er mulig!

Medlemsskap på nettsidene

Kanskje du har lyst å bidra selv på disse nettsidene med et eget spaltehjørne om en sak eller hobby du brenner for? Kanskje som fast fredagsskribent eller med et reisebrev i ny og ne? Har du en egen ide er det bare å kontakte oss eller legge inn en kommentar under.

Er det interresse for dette vil vi åpne for registrering av medlemskap på nettsidene for de som ønsker å ha en rolle som skribent eller bidragsyter på ulike ting. Du trenger heller ikke nødvendigvis bo i Oldervik, det er jo mange utflytta Oldervikinger…

Hva tror du?

Bli gjerne den første til å kommentere!

Oldervik Utviklingslag

Historie

I august 1986 ble det i Tromsø kommune etablert en særskilt organisasjonsmodell med utviklingslag i bygdene i kommunens distrikter. I dag er det i alt 27 slike utviklingslag.

Lagene skal arbeide for kulturell, sosial og næringsmessig utvikling i bygdene. Det enkelte utviklingslaget skal representere flertallet i bygda og være et kontaktorgan mellom de enkelte bygdene og kommunens politiske og administrative ledelse. Utviklingslaget skal delta i saksbehandlingen og være høringsinstans i saker av betydning for lokalsamfunnet.

Hvert lag har et eget styre som velges på lagets årsmøte. Styremedlemmene velges for et år av gangen.

Plan og næring er kommunens primære kontakt ovenfor utviklingslagene.

Styret 2010

Styret i Oldervik Utviklingslag 2010konstituert på styremøte 10.03.2010
Verv Navn Telefon Mobil E-mailadresse
Leder Gørild Pedersen   959 32 347 gmariped@yahoo.no
Nestleder Tom Einar Pedersen   982 42 579 tomeinar@netcom.no
Kasserer Arne Jacobsen   977 49 513 edithjj@online.no
Sekretær Gunn Strand Hansen   416 16 020 gunn@malregnskap.no
Styremedlem Robert Johansen 77 69 51 01 993 44 095 Johansenrobertandre@yahoo.no
Styremedlem Hanne Junge Eliassen   906 09 423 hanne_e77@hotmail.com 

 

Kontakt styret for Oldervik Utviklingslag

Har du spesielle synspunkter, kommentarer til styrevedtak eller gode ideer? Kontakt oss:

[easy-contact]