Stikkordarkiv: Miljø

Fredensborg

Foreningas formål er å arbeide for å fremme et godt og aktivt miljø, samt å arbeide for trivselsfremmende tiltak som kan bidra til å sikre bosettingen i bygda.

Styret for 2009
Leder Ingrid Brattfjell
Nestleder Anny Heggesand
Sekretær Kristin Strand
Kasserer Liv Marit Bergli
Styremedlem Elisabeth Berg
Styremedlem Inger skoglund